Az őrző-védő munka a kutyakiképzés egyik legfelelősségteljesebb ága! Tanítása a kutya zsákmányszerző és védő ösztönére támaszkodik.

Őrző-védő

Az őrző-védő munka a kutyakiképzés egyik legfelelősségteljesebb ága! Tanítása a kutya zsákmányszerző és védő ösztönére támaszkodik.

Először is, nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy az őrző-védő munka  a kutyakiképzés egyik legfelelősségteljesebb ága! A félvállról vett, szakszerűtlen, esetleg „házilagos csibészeltetés” nem egyenlő a gondosan felépített, céltudatos őrző-védő kiképzéssel és komoly, esetenként tragédiát okozó következményekkel járhat.

Sajnos az is előfordul, hogy bizonyos gazdák számára az őrző-védőzés jelenti „A KIKÉPZÉST”, minden mást időpocsékolásnak tartanak. Minek tudjon a kutya hívásra visszajönni, vagy lábnál követni, ha úgyis rajta a póráz? Miért jó az, ha parancsra helyben marad, mikor egyszerűen kikötöm és kész? Miért eresszen, ha pont azt akarom, hogy fogjon? Ilyen és ehhez hasonló kérdések merülhetnek föl azokban, akik szeme előtt az embert magragadó kutya „áhított” képe minden mást elhomályosít. Pedig a dolog egyáltalán nem ilyen egyszerű.


Kutyás sportok - Őrző-védő - KUTYAEGÉSZSÉG.HU


Az engedelmességi gyakorlatok során elsajátított és megbízhatóan végrehajtott, alapvető formai elemek, a későbbiek során igen fontos alapjait képezik majd a bonyolultabb feladatoknak. Az engedelmességi, vagy más néven fegyelmező gyakorlatok e mellett kondicionálják a kutya irányíthatóságát, alkalmassá és hajlandóvá teszik arra, hogy utasításainkat teljesítse.

Irányíthatóság, utasítások teljesítése? Hát a seregben vagyunk?! Természetesen nem, ám a felelősségteljes kutyatartás, de különösen az őrző-védő munka nem nélkülözheti a fegyelmet.

Egy kézben tartott, kölyök kora óta engedelmességhez szoktatott eb – legyen az uszkár, vagy rottweiler – mindenkor gazdája büszkeségére válik, ezen kívül fegyelmezettsége révén sokkalta több szabadságot élvez, mint szakszerűtlenül tartott társai.

Kontrollálható viselkedése miatt minimális az esélye, hogy terhet, esetleg veszélyt jelentsen szűkebb, vagy tágabb környezetére. Az ilyen kutyát gazdája gond nélkül elengedheti, mert hívásra bárhonnan visszajön, nem keveredik lépten-nyomon verekedésbe más kutyákkal, mert gazdája megtiltotta neki, nem rohan át az úton, mert megtanult parancsra állni, stb… Se szeri, se száma azoknak az élethelyzeteknek, ahol kutyánk és mi is hasznát vesszük az engedelmesség előnyeinek, akár hobbi, akár profi kutyások vagyunk.

Sokan úgy tartják, hogy az effajta képzés csak a munkakutyások mániája, holott függetlenül attól, hogy munkakutyát nevelünk, vagy családi kedvencet tartunk, alapfokú engedelmességre (nem feltétlenül vizsgára) minden kutyának szüksége van, melyet – bár eredendően gazdája kedvében járni szándékozó, kívánságát teljesíteni akaró lény – a kutyának igenis tanulnia kell.

Az engedelmesség alapvetően a gazda tekintélyén és következetességén nyugszik!

Kutyás sportok - Őrző-védő - KUTYAEGÉSZSÉG.HUA kutya, farkas őseihez hasonlóan bonyolult szociális lény, mely alá- és fölérendeltségi kapcsolatrendszerben „gondolkozik”. Ahhoz, hogy jól érezze magát bőrében, azaz kiegyensúlyozottan éljen, világosan ismernie kell a gazdájával szembeni, illetve a családjában, falkájában uralkodó erőviszonyokat. A kutya szereti tudni, ki a főnök, kinek a szava szent. Ez biztonságot jelent számára. Emellett, mint minden csoportban élő állat, ha lehet, ösztönösen igyekszik a ranglétrán feljebb kúszni. Ez szélsőséges esetekben akár a gazda tekintélyének megkérdőjelezésében, akaratával való nyílt ellenszegülésben tapasztalható, ám legtöbbször jóval kifinomultabb formában jelentkezik (pl. alkalmi süketség, feladatok elmismásolása, kamu pisi, stb…).

Az engedelmességre, vagy fogalmazhatunk másképp: a tekintélytiszteletre való hajlam fajtánként, de még egy adott fajtán belül, egyedenként is eltérő. Jellemétől függően az egyik kutya könnyedén elfogadja helyzetét, a másiknak több „rábeszélésre” van szüksége. Éppen ezért, az engedelmesség kialakítására nincs általános recept, módszere kutyánként változik, mindenesetre feltétlenül szükséges.

Mindezt a rövidke kitérőt azért tartom fontosnak, mert felelősségteljes ember csak engedelmes, fegyelmezett kutyával kezd bele az őrző-védő feladatokba, mivel egy megbízhatatlan, ne adj Isten irányíthatatlanná váló kutya – különösen hozzá nem értő kezekben – nemcsak a kiképzőre, segédre, vagy saját gazdájára, hanem idegen emberekre is komoly veszélyt jelenthet.


És akkor az őrző-védő munkáról

A őrző-védő munkát feladata szerint két irányzatra bonthatjuk:

 • Az egyik kiműveli a kutyát az esetleges támadás elhárítására,
 • a másik egyfajta hobbiként űzhető küzdősport kutyák számára.


Mindkét irányzatnak meg van a maga haszna és szerepe.

 • A hobbi-, illetve a sportkutyások őrző-védő munkáját a versenyeken megkövetelt alaki és formagyakorlatok szabályosabb keretek közé terelik. A hangsúly itt nem az ember elleni hatékony küzdelemre, hanem a kutya és gazdája tartalmas szórakozására helyeződik. Komolyabb formában űzve pedig igen népszerű, teljesítményorientált kutyás sport lehetőségét kínálja. Mindez rendkívül hasznos tevékenység, mely levezeti a kutyák fölös energiáit, illetve ellenőrzött keretek között segít kiélni számukra a bennük rejlő adottságokat,  tehát mind szellemileg, mind fizikailag egyaránt hasznos időtöltés.

 • A harca képzett, „beélesített” kutyákkal olyan szolgálati kutyák soraiban találkozhatunk, melyek veszélyes feladatot teljesítenek (pl. járőr, határőr, különleges kommandó egységek kutyái, stb…). Ezek az állatok alapos és körültekintő kiképzés után egyfajta önvédelmi fegyverként alkalmazhatók. Furcsa ellentmondás, de képességeiket és megszerzett tudásukat olyan helyzetekben kamatoztatják, ahol közvetve, vagy közvetlenül, de ember élet forog kockán.


A modern őrző-védő munka tanítása alapvetően a kutya két belső késztetésére, a zsákmányszerző és védő ösztönére támaszkodik. A kiképzés során ez az a két ösztön, melynek nyomvonalán haladva, gondosan felépített szisztéma szerint kialakítható a célnak megfelelő őrző-védő munka.

Mivel a kiképzés folyamán mindkét ösztönre szükség van, alapelvárás egy jó munkakutyával szemben – legyen az sport, vagy szolgálati célra szánt eb – hogy a már említett zsákmányszerző és védő ösztönnel megfelelő arányban rendelkezzék. Az oktatás során mindkét ösztön szerepet játszik és a kiképzés egyes szakaszaiban mindkettő hangsúlyt kap, ám hogy milyen mértékben, az a kiképzés céljától, illetve a kutya egyéni adottságaitól függ.

 • Az úgynevezett sportkutyák esetében főleg a zsákmányszerző ösztön dominál. A zsákmány becserkészésének, megragadásának, elejtésének és birtoklásának mozdulatait már egészen zsenge korú kölyökkutyákon is megfigyelhetjük, ahogy kergetik, leteperik, gyömöszölik egymást, vagy a közéjük rakott rongydarabot. Ezt az alapvető, genetikailag meghatározott késztetést használja fel, illetve alakítja az ember az őrző-védő munka hasznára. A cél az, hogy a zsákmányt a  védőkar testesítse meg a kutya számára és azt igyekezzen megfogni, megszerezni. A zsákmányszerzésre alapozott kiképzés igen nagy népszerűségnek örvend, mivel szélesebb körben tanítható, esetenként nem kifejezetten őrző-védő fajták számára is. Fogásainak elsajátítását – a kutya örökölt ösztönéből fakadóan – már egészen fiatal kortól el lehet kezdeni, természetesen ekkor még csak játékos formában. Olyan egyedeknek és fajtáknak is kiképzési alternatívát és tevékeny elfoglaltságot kínál, melyek vérmérsékletüknél, vagy feladatuknál fogva, nem lennének a legalkalmasabbak őrző-védő kiképzésre.

 • A rendőrségnél, határőrségnél „hivatásos” szolgálatot teljesítő kutyák őrző-védő kiképzése során a védőösztönt helyezik előtérbe. A cél itt elsősorban a gazda, vagy kutya ellen irányuló támadás elhárítása, azaz a kutya sikeres harcba szállása a támadóval. Bár maga a harc része a kutya öröklött viselkedésmintáinak, az emberrel szemben folytatott harc mégis szervesen elkülönül a kutya alapvető harci késztetésétől (rangsorvita). Az ember ellen irányuló küzdelem fogásait tanulnia kell, mivel ez alapvetően, nem természetes viselkedése. Furcsának hathat ez a mondat napjaink TV és rádió híreinek hallatán, melyek véres  – olykor végzetes következményekkel járó – kutyatámadásokról harsognak, de ne tévesszük össze a túlzott és indokolatlan mértékben megnyilvánuló agresszivitást, az erőszakra reagáló, azt támadásával elhárító védőkutya viselkedésével. Tény, hogy az egyes fajták esetében határozottan megnyilvánuló védőösztön, illetve bizonyos szintű agresszivitás, kívánatos tulajdonság és a tenyésztés során az adott fajta viselkedésének részévé vált, mégsem nevezhető természetes késztetésnek, inkább az ember által kialakított és felhasznált tulajdonságnak. De még ezen fajták egyedei is csak a képességet hordozzák magukban, mely megfelelő mederbe terelt kiképzéssel hozható eredményesen felszínre, de ha szükséges, akár teljesen el is fojtható.


Sajnos a szenzációhajhász média nagymértékű dilettantizmusról tanúbizonyságot téve, nem a tragikus események hátterében megbúvó,  lelketlen, pénzsóvár „tenyésztők” valamint felelőtlen kutyatartók magatartását, hanem ezeket a fajtákat, sőt rossz esetben A KUTYÁT, mint fajt okolja a történtekért. Pedig egyetlen kutyafajta sem gonosz, vagy gyilkos. Az elítélhető módon, szélsőséges agresszivitásra szelektáló, vagy ideggyenge egyedeket előállító „szaporítók”, valamint a szakszerűtlen tartáskörülmények és bánásmód teszik azzá.


Kutyás sportok - Őrző-védő - KUTYAEGÉSZSÉG.HUFontos megemlíteni azt is, hogy a magasan képzett, kellő körültekintéssel tartott őrző-védő kutya pont irányíthatósága és a belé nevelt fegyelem révén, messze nem jelent akkora veszélyt környezetére, mint korábban említett, kontrollálatlan társai. Mindezt az a tény is alátámasztja, hogy az elmúlt évek kutyatámadásainak főszereplői között nem találni indokolatlanul reagáló, képzett kutyát.

Legyen szó versenysport, vagy szolgálati felhasználásról, az őrző-védő kiképzésre szánt kutyákkal szemben támasztott elvárások – fajtától függetlenül – igen magasak. Kézzel fogható eredmények csakis megfelelő adottságokkal rendelkező kutyával érhetők el. Sajnos közhely, de igaz, hogy a munkakutya fajták tenyésztése – különösen a divatos fajtáké –  jó ideje markánsan kettévált. Az egyik irányvonal a kiállítási küllemet, a másik a használati értéket, a munkakészséget tartja szem előtt. Ez a szemlélet okozza azt a furcsa és nem igazán üdvözítő helyzetet, hogy az ún. show kutyák igen gyengén, vagy szinte sehogy sem teljesítenek munka vonalon, míg az eredményes munkakutyák nem viszik el a pálmát kiállításokon. Kivételek persze nagyritkán adódhatnak, de  – mint tudjuk – ezek is csak erősítik a szabályt. Épp ezért fontos, hogy aki komolyan szeretne kutyázni, az kizárólag bizonyítottan eredményesen dolgozó egyedek párosításából származó utódot válasszon magának, mivel nem túlzás kijelenteni, hogy ezen áll, vagy bukik minden. Egy képességeknek híján lévő kutyával a legjobb szakember sem képes csodát művelni, míg egy igazán tehetséges kutya az esetleges kisebb kiképzésbeli hiányosságokat is át tudja hidalni.

Mivel a munkakutya kiképzés igen erős szellemi, fizikai, lelki megterhelést jelent, ezért elengedhetetlen, hogy a választott kutya egészséges, erős fizikumú, bátor, magabiztos legyen. Rendelkezzen  stabil és kiegyensúlyozott idegrendszerrel, ugyanakkor mutasson kellő élénkséget és aktivitást. Mindezekből kiindulva, egy mozgékony, idegen emberekhez, tárgyakhoz bátran közelítő, ismeretlen helyen is magabiztosan, felszabadultan viselkedő, enyhébb fájdalomra nem, vagy alig reagáló kölyökben minden bizonnyal több van, mint félénk, gyámoltalan társában.

Összességében kijelenthető: az a kívánatos, hogy a kutya minden téren (élelem, játék, rangsor, stb…) erős ösztönreakciókat mutasson. Ezek a belső késztetések szorosan összefüggnek egymással, s mivel a tanítás alapvetően ösztönorientált, ezáltal a kutya majdani teljesítményével is. A határozott táplálkozási, játék ösztön, domináns viselkedés, legtöbbször fejlett zsákmányszerző és védő ösztönnel párosul. Az egészségesen erős (persze nem eltúlzott) ösztönreakciókkal rendelkező kutya a későbbiekben nagy valószínűség szerint fogékonyabban reagál a kiképzésre, gyorsan és megbízhatóan sajátítja el a különböző feladatokat. Mindezt persze a kutyát érő külső hatások, valamint a nevelés és kiképzés jelentősen befolyásolhatja, de mégis egyfajta támpontot jelent.

Lehet, hogy talán ezzel kellett volna kezdeni, de nagyon lényeges az is, hogy már az elején tisztában legyünk azzal, milyen céllal, milyen kiképzési irányban szeretnénk elindulni kutyánkkal és eszerint döntsünk egy meghatározott fajta mellett, válasszuk ki, neveljük fel leendő társunkat. A későbbiekben igen kifizetődő lehet ez a céltudatosság.

Balaskó Norbert
Kutya Szövetség, 2004. augusztus

K9 FullFlex™

Porckopás gátló anyagokban, glükozaminoglikánban(GAG) és kondroitin-szulfátban gazdag táplálékkiegészítő.


A K9 FullFlex™ a benne található immunerősítő gyógygombákon (K-9 Immunity™), és „intelligens” molekulákon (K9 Transfer Factor™) kívül, nagy mennyiségű és jó minőségű, kifejezetten az artikulációk (a kötőszövetek, a porcok és ízületek) regenerálására és egészségesen tartására szolgáló, természetes anyagokat tartalmaz.


Alkalmazási területek

 • K9 FullFlex - kutyáknak készült zöldkagyló kivonatot tartalmazó porcerősítő, ízületvédőA nagytestű, gyorsan növő kutyafajtáknál kölyökkortól a csontok, porcok, inak táplálására, védelmére, az általános mozgás-képesség javítására.
 • Verseny-, és munkakutyáknál az ízületekre és kötőszövetekre ható fokozott fizikai igénybevétel hatásainak enyhítésére.
 • Tenyésztőknek, a fajtajegyeket leginkább magukon viselő egyedek csontrendszerének (tartásának) egészséges fejlődéséért.
 • Idősödő kutyáknál a kötőszövetek rugalmasságának és erejének megőrzésére, a természetes kopások késleltetésére, a kutyák mozgékonyságának megőrzésére.
 • A kötőszövetek (csont, porc, ízület, stb.) sérülése, gyulladása, valamint a különböző ortopéd sebészeti beavatkozások kiegészítő kezelésére, a regenerációs időszak lerövidítésére és a fájdalom csökkentésére.
 • A nem megfelelő tartási, illetve táplálási mód, a korosodás következtében kialakult, vagy a fajtára jellemző betegségek (arthritis, osteoarthritis, különböző típusú diszpláziák, stb.) megelőzésére, kezelésére, tüneteik enyhítésére.

 

A K9 FullFlex főbb összetevői (3565 mg-os rágótabletta)

K-9 Immunity

100 mg

Egy olyan gyógygomba koncentrátumokat tartalmazó immunerősítő összetevő, mely általános immunerősítő hatásai mellett gyorsítja az újjáépítési folyamatot, és védelemmel látja el a szervezetet az elhasználódás okozta porckopások megelőzése érdekében.

K9 Transfer Factor

25 mg

A kolosztrumban termelődő kicsiny molekulák. Feladatuk a sejtek közti információszállítás, az immunrendszer aktivizálása, és emlékeztetése a már legyőzött mikroorganizmusokra.

Hidrolizált tojáshéj hártyából nyert fehérje (HSM)

100 mg

Ha valamelyik, akkor ez az egyik a K9 FullFlex™ legfontosabb hatóanyagai közül. A tojáshéj belső falán található vékony gumiszerű hártyából hidrolízissel állítják elő a jobb biológiai hozzáférhetőség érdekében. Ez a fehérje oldat a különleges tulajdonságai révén a termék egyik legfontosabb – az egészséges ízületekért felelős – alapanyaga. Többek közt a magas (ostyánként 100 mg) HSM tartalom emeli ki a K9 FullFlex™-et a hasonló termékek közül.

185 mg

Legfőbb hatóanyaga a glükozaminoglikánok (GAG), melyek a különböző kötőszövetek (szalagok, inak, porcok, ízületi folyadék) képződéséhez szükségesek. Beépülnek az ízületi porc állományába, javítják a sejtek vízfelvevő képességét, ezáltal növelik a kötőszövetek rugalmasságát, szilárdságát, és mérsékli az ízületi porcok kopását, elöregedését. Mivel a glükozamint a szervezet saját maga nem képes előállítani, elengedhetetlen annak rendszeres pótlása.
Valamint tartalmaz még Omega-zsírsavakat, melyek hatékony segítséget nyújtanak az idült gyulladásos folyamatok enyhítésében.

Szuperoxid-dizmutáz (SOD)

400 mg

Antioxidáns hatásának köszönhetően segíti a sejtek védelmét és támogatja az immunrendszert. Lassítja a sejtek öregedését, részt vesz a szervezet kötőszöveti rostjainak védelmében, a bőr ráncosodásának gátlásában, víztartalmának megőrzésében. A kor előrehaladtával termelődése csökken, pótlásának megoldása javasolt.

Hialuron sav,
Glükózamin-szulfát,
Kondroitin-szulfát


10 mg
250 mg
200 mg

Magas viszkozitású, alacsony összenyomhatóságú poliszacharidok, a kötőszövet létfontosságú szerkezeti összetevői. A porcok közti porcfolyadékban, a „lengéscsillapító” szerepét látják el, illetve a csontfelszínek kenését biztosítják.

Dikalcium-foszfát

900 mg

A csontszerkezet egyik fő összetevője. Ennek segítségével képes a szervezet a kopott, sérült porc regenerálására, illetve ez adja a csontok erősségét.

Boswellia serrata kivonat

70 mg

Egy természetes, NSAID (nem szteroid típusú gyulladáscsökkentő) fájdalomcsökkentő elegy. A morfiummal azonos receptorokra hat, ezáltal azonnali, hosszan tartó, és erős fájdalomcsillapító. És teljesen biztonságos!